top of page

- הכשרת מנחים במודל "לִילַה - משחק כשלעצמו" -

 

 

במהלך השנה נפתחות סדנאות הכשרה למטפלים של המודל לטיפול בדרמה: "לילה – משחק כשלעצמו". השימוש במודל אינו מצריך כל ניסיון קודם (או "כישרון") במשחק.

 

התהליך מעניק כלי חדש עבור המטפלים באומנויות וטכניקה ידידותית אותה ניתן ליישם בעבודה בשטח. כלי זה מתאים למגוון רחב של אוכלוסיות וניתן ליישמו בדרגות שונות, בהתאם לקהל היעד: ילדים ונוער בסיכון, בריאות הנפש וכן אוכלוסיה נורמטיבית. ניתן להתנסות במודל כהשתלמות/סדנה או כהכשרה.

 

מבנה ההשתלמות: 12 מפגשים, 3 שעות כל אחד, סה"כ 36 שעות. חלקו הראשון של כל מפגש יוקדש להתנסות במודל ובחלקו השני יועבר חומר תיאורטי (ראו סילבוס מצורף).

 

כדי לעבור תהליך הכשרה יתבקשו המשתתפים בנוסף לכך להעביר קבוצה אחת וטיפול פרטני אחד, ברוח המודל, עליהם יקבלו הדרכה. תהליך ההכשרה יסתיים בתעודת הסמכה פנימית.

 

מיקום: סטודיו מקום להיות בחופית וכן ברחבי הארץ בהתאם להתארגנות קבוצתית.

bottom of page